1 - 1 - 2017


“OPSTEKERS voor iedereen bij het begin van een nieuw jaar!

• Herinneringen die je later wil koesteren, moet je nu maken!
• Ons heel leven zit vol muziek als we de juiste toon vinden!
• Als je goed kijkt, ziet je dat de mooiste dingen gratis zijn!
• Tel geen dagen, maar zorg dat je dagen tellen!
• Als je je blij wil maken met kleine dingen, dan kun je de ganse dag blij zijn!
• Wij bouwen mooiere en grotere huizen, maar hebben meer en snellere echtscheidingen!
• Kortelings reizen wij misschien allemaal naar de maan, maar wij gaan niet meer effen naar de buren!
• Ons leven wordt met jaren verlengt, maar daar zit minder leven in ons jaren!
• Denk niet aan wat je geeft, maar onthou wat je hebt gekregen!
• Ons leven kan snel veranderen door mensen die we nu niet eens kennen!
• Wij leven wel onder dezelfde hemel, maar wij hebben niet dezelfde horizon!
• Het geeft niet dat beesten niet kunnen spreken…ze liegen toch niet!

2 - 1 - 2017

28 JAAR Seniorenwerking ANDERS JONG BOCHOLT

Jaarprogramma

Gelukwensen aan al onze leden bij het begin van het nieuwe jaar.

Samen met onze meer dan 200 leden maken we er een schitterend jaar van.
We gaan er een lap op geven !
We proberen iedere maand een speciale activiteit te plannen. In ons jaarprogramma vinden jullie zeker je gading. In de loop van het jaar kunnen hier nog altijd enkele wijzigingen of toevoegingen aan gebeuren, dit vernemen jullie dan in ons activiteitenblaadje van de maand.

3 - 1 - 2017


NIEUWE LEDEN

Bij Anders Jong hebben zich naar aanleiding van onze wervingsactie een pak nieuwe leden aangemeld. Met velen hebben we al kunnen kennismaken op onze activiteiten;
aan allen hartelijk welkom in de club.
Wat hebben deze mensen ertoe aangezet om bij A. J. te komen?
• Een ruim en gevarieerd programma aanbod ?
• Niets moet, vrije keuze, niet gebonden ?
• Verwachten ze bij ons vriendschap en samenhorigheid ?
• Zijn we na meer dan 25 jaar volwassen geworden ?
• Zijn we dan toch Anders Jong ? of is jong anders ?
In ieder geval de stuurgroep probeert er in alle omstandigheden het beste van te maken voor de leden.

Wie zijn wij ?

Seniorenwerking "Anders Jong" Bocholt is een volledig neutrale en onafhankelijke vereniging, met als doelstelling 55-plussers, jong- en pre-gepensioneerden en diegenen die niet meer beroepsmatig bezig zijn op een zinnige en aangename manier samenbrengen.

Nationaal en provinciaal zijn we aangesloten bij het "Verbond van Senioren", die de belangen van onze vereniging behartigen.